Το δημιουργικό μας γραφείο, δραστηριοποιείται από το 2003 στο χώρο της οπτικής επικοινωνίας. Η ομάδα μας απαρτίζεται από εξειδικευμένους συνεργάτες που μελετούν και προτείνουν ολοκληρωμένες, μοναδικές και εξατομικευμένες λύσεις με γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Αξιολογώντας τις ανάγκες της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό λογοτύπων, εταιρικής ταυτότητας, προωθητικών και εταιρικών εντύπων, φυλλαδίων, προσκλήσεων, συσκευασιών και καταλόγων καθώς την επιμέλεια και υλοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Tο γραφείο μας έχει αποσπάσει διακρίσεις σε πανελλήνιους, πανευρωπαϊκούς & διεθνείς διαγωνισμούς όπως ΕΒΓΕ (Ελληνικά βραβεία γραφιστικής και εικονογράφησης), Ermis Awards (Βραβεία διαφήμισης & επικοινωνίας), ED-Awards (European design awards), Eulda (European logo design annual), The dieline Awards (Packaging design), Red Dot Design Awards (Communication design), A' Design Awards & Competition, German Design Award,  Hiiibrand (International design awards), BNA (Brand new awards), BBA (Best brand awards), WOLDA (Worldwide logo design annual) & ADA (American design awards).

Έργα του δημιουργικού μας γραφείου συμμετείχαν στην 1η Διεθνή  Μπιενάλε Λογοτύπου το 2008, στο Banská Bystrica στη Σλοβακία, στην 1η Διεθνή Μπιενάλε Τεχνών στη Σαντορίνη το 2012 καθώς και στο 1ο Συμπόσιο για την Ιστορία της γραφιστικής στα Βαλκάνια “Balkan Locus-Focus Symposium” στο πανεπιστήμιο οικονομικών της Σμύρνης, στην Τουρκία, το 2012.

Έργα μας έχουν δημοσιευθεί σε συλλογές από τους οίκους Gestalten, Rockport, Taschen, Laurence King Publishing, Viction:ary, Index Books, Sandu Publications, Monsa Publications, Zeixs, Sendpoints Publishing & Rotovision, ενώ παρουσίαση του γραφείου μας και αναφορά σε έργα μας έχει γίνει με αφιερώματα, συνεντεύξεις και άρθρα στα περιοδικά +design, Adobe Magazine, gr design, Eye Magazine, IdN™ MagazineNovum (World of Graphic Design) & 
Slanted Magazine.
 
Άρθρα του γραφείου μας πάνω σε ειδικού ενδιαφέροντος θέματα design έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά +design και gr design.


---------------------------------


Our studio operates within the field of visual communication since 2003. It is a creative studio committed in providing premium quality, integrated communication solutions tailored to each client’s needs.

Here lies the role of our team of experts who thoroughly examine all parameters in order to come up with cutting edge design, customized marketing and promotional tools that cut through the clutter.

Our services include branding, corporate identity, logotype, stationery, invitations, flyers, brochures design and packaging.

Our studio has been repeatedly distinguished in several National, European and International design competitions, such as EBGE (Greek graphic design and illustration awards), Ermis Awards (Advertising creativity awards), ED-Awards (European design awards), Eulda (European logo design annual), The dieline Awards (Packaging design), Red Dot Design Awards (Communication design), A' Design Award & Competition, German Design Award,  Hiiibrand (International design awards),  BNA (Brand new awards), BBA (Best brand awards),  WOLDA (Worldwide logo design annual) & ADA (American design awards).

Our studio participated in the 1st International Logo Biennale, in 2008, in Banská Bystrica, Slovakia, in the 1st International Biennale of Arts, in the field of Graphic Design, in Santorini, in 2012 and in the 1st “Balkan Locus-Focus Symposium” of the Izmir University of Economics, in Turkey, in 2012.

Our work has been published in the international publications Gestalten, Rockport, Taschen, Laurence King Publishing, Viction:ary, Index Books, Sandu Publications, Monsa Publications, Zeixs, Sendpoints Publishing & Rotovision.

In addition, our studio has been presented with tributes, interviews and presentation of our work in the magazines +design, Adobe Magazine, gr design, Eye Magazine, IdN™ MagazineNovum (World of Graphic Design) & 
Slanted Magazine.
 
Articles with our signature on various subjects on the topic of design have been published in +design & gr design magazine.

Back to Top