Η θετική πλευρά της Ελλάδας. «Crisis is a greek word» είναι ο τίτλος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας των Ελλήνων σχεδιαστών, να αφηγηθούν την κατάσταση στην Ελλάδα της κρίσης. Με αφορμή τη συνεχιζόμενη ύφεση και την επέκταση αυτής σε ολοένα και περισσότερες χώρες, 50 από τους κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς οπτικής επικοινωνίας, με περισσότερες από 1.240 διεθνείς και εθνικές διακρίσεις, συμμετέχουν για πρώτη φορά σε μια κοινή έκθεση με μοναδικό στόχο να μεταφέρουν το μήνυμα της δημιουργικότητας σε ολόκληρο τον κόσμο.
 
The positive side of Greece. «Crisis is a Greek word» is the title of the Greek Designers global initiative to describe Greece in the times of Crisis. The ongoing depression that affects more countries everyday has inspired 50 top Greek Visual Communication Designers, with more than 1,240 international and national distinctions, to participate for the first time at a common exhibition, its sole aim being to convey a message of creativity to the World.
Λαβύρινθος
Κρίση. Έξοδος;
Περιγραφή
Η κρίση αποτελεί λαβύρινθο, στον οποίο μάταια ψάχνουμε διέξοδο. Απεικονίζεται μέσα στο αρχίγραμμα της λέξης crisis, υποδηλώνοντας τον εγκλωβισμό μας σ' αυτήν. Όμως, ο λαβύρινθος αυτός, έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: έχει ένα και μόνο άνοιγμα, υπονοώντας ότι μόνη διέξοδος είναι η αντίστροφη πορεία από αυτή που ακολουθήσαμε μπαίνοντας.
Labyrinth
Τhe way out of the crisis?
Description
The crisis is a labyrinth without an exit. Visualizing the crisis with a labyrinth inside the drop cap of the word, we want to indicate being entrapped in it. This labyrinth is also different: it only has one opening, a clear insinuation that the only way out is by reversing our entry course.
CREDITS

COUNTRY
Greece

CREATIVE DIRECTOR
Chris Trivizas

TEXT EDITOR
Sissy Caravia
 
PAPER
 
Poster
ARJOWIGGINS Pop'Set Cloud 120g/m2
 
Tube
MUNKEN Polar 150g/m2
 
PRINT

PHOTOGRAPHY
Math Studio
 
Official participation for the «Crisis is a Greek word» exhibition organized by susurrus.
 

Created: 30 June 2012
Published: 17 June 2013

 
© 2013

You may also like

Back to Top