Για τη βελτίωση της παραγόμενης σοδιάς τα ελαιόδεντρα κλαδεύονται, όταν αυτό απαιτείται. Στη συνέχεια, τα κλαδιά περισυλλέγονται και μετά από επιλογή και ειδική επεξεργασία γίνονται πώματα για τη συσκευασία του ελαιολάδου.
--------------------------------------
In order to improve the crop quality, the olive trees are pruned when necessary. The branches are collected and once they have been selected and processed they become caps for the olive oil packaging.​​​​​​​

Kopos® | Limited Edition  (Case study)

NAMING
Harry Tzannis

TEXT EDITOR
Sissy Caravia

PHOTOGRAPHY
Math Studio

IMAGE PROCESSING
Konstantina Papastratou

You may also like

Back to Top